Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

मिति २०७६/११/२९ सम्मकाे राहदानी प्राप्त भइ सकेकाे हुदा सम्बन्धीत व्यक्तीहरुले कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन अनुराेध छ ।

3 महिना अगाडी

2077-04-06


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस