Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

मिति २०७६/६/२९ सम्मकाे राहदानी प्राप्त भएकाे ।

2076-08-04

2076-08-04


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस