Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

मुख्य कार्यहरु

यस इलाका ‍‍‌गाैरादह न‍ पा र गाैरीगंज गा पा मा  स्थायी बसाेबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई यस कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु

  • नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण पत्र जारी ।
  • बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताकाे प्रमाण  पत्र जारी ।
  • नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी जारी ।
  • विवाह पश्चाप पतिकाे नाम समावेश गर्न चाहेमा पतिकाे नाम समावेश ।
  • नाबालक परिचय पत्र जारी ।
  • आदिवासी जनजाती मधेसी दलित प्रमाणित ।
  • राहदानी बनाउन पठाउने र प्राप्त भए पछि वितरण ।
  • द्रुत सेवाकाे राहदानीकाे लागी सिफारिस ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा भद्रपुरमा दर्ता भै सकेका संस्थाहरुकाे नविकरण ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस