Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कमल प्रसाद ढुंगेल कमल प्रसाद ढुंगेल शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9852683087
2 रविन कुमार राजवंशी रविन कुमार राजवंशी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9852638088
rabinrajbanshi2014@gmail.com
3 सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी नायब सुब्बा 9842483014
4 आकाश मगर आकाश मगर कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9816932341
aakaszmagar123@gmail.com
5 यामनाथ सञ्जेल यामनाथ सञ्जेल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9841981658
Ysanjel@gmail.com
6 सागर कानु सागर कानु सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
7 दिपक गाैतम दिपक गाैतम ह.स.चालक नागरिकता शाखा 9861431620
8 सरिता माझी सरिता माझी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9804968230
majhisarita10@gmail.com
9 जीवन कुमार दाहाल जीवन कुमार दाहाल कार्यालय सहयोगी 9842946102