Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

दिपक गाैतम


दिपक गाैतम


दिपक गाैतम
ह.स.चालक

शाखा नागरिकता शाखा
पद ह.स.चालक
सम्पर्क 9861431620
ठेगाना Gauriganj Ga.Pa. 1, झापा
बहाल मिति २०७७ असार १८