Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

मिति २०७६/०७/२९ सम्मको राहदानी प्राप्त भएको ।

10 महिना अगाडी

2076-08-25


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस