Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

धनञ्जय कुमार शाह

  • धनञ्जय कुमार शाह

धनञ्जय कुमार शाह


धनञ्जय कुमार शाह
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852683087
ठेगाना गौरीगञ्ज 3, झापा
बहाल मिति २०७७ भाद्र २१