Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी

  • सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी

सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी


सुवासज‌ंङ्ग बुढाथाेकी
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9842483014
ठेगाना महालक्ष्मी नगरपालिका 4, धनकुटा
बहाल मिति २०७७ असार १८