नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
गौरीगञ्ज, झापा


राहदानी

२०७३।११।२९ सम्म आवेदन गर्ने सेवाग्राहीहरुको राहदानी प्राप्त भइसकेको हुँदा यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन सूचना गरिन्छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय